15. april 2017

Bilder

Her er bilder med eksempler på hva vi kan måle. Man kan alltid klare å skjerme stråling fra utstyr man har inne, men hvis det er en eller flere sterke kilder utenfra, kan det være «umulig» å skjerme seg godt nok. Hvis man opplever helseplager med strålingen, er alternativet å flytte.

Denne er det lett å se, og ikke veldig ønskelig å ha som nabo? Men de som er gravet ned …. hvordan skal man vite hvor de er? Strålingen forsvinner ikke selv om kablene er gravet ned. Magnetfeltene går gjennom stål og betong – og jord og stein. Det eneste som hjelper, er avstand. Ofte er kablene nærmere enn du tror når de er gravet ned, de kan være rett inntil husveggen.

På Solgården Bo- og behandlingssenter i Asker har ICE og Telenor plassert sine sendere. Det er IKKE til fordel for de som bor eller jobber der. Men enda verre er det for Solgården barnehage som dette bildet er tatt fra, og for Jansløkka barneskole tvers over veien.

Er det for at barna skal ha god dekning på mobiltelefoner og iPads at to av senderne på taket til Solgården Bo- og behandlingssenter i Asker peker rett ned i skolegården på Jansløkka barneskole?

Det er få steder det er flere mobilmaster samlet på ett tak, enn her på Høvik.  Det er mange boliger i stor omkrets som får høy stråling fra disse senderne.

Det kommer aldri røyk ut av pipen på Norges Jeger- og Fiskerforbunds hus på Hvalstad. Dette er en måte å skjule mobilmaster på. Da blir det mindre bry med naboer som reagerer og protesterer. Greiere at ingen vet om at det er strålende sendere på taket. Den kassen som står inntil veggen, er ikke for ved ….. det er elektronikken for mobilsenderne i pipen.

Det flagges aldri på denne «flaggstangen» ved Sjøholmen, Blommenholm, og det er ikke flagg i kassen ved siden av. «Flaggstangen» er en kamuflert mobilmast og i kassen er all elektronikken.