28. januar 2018

FAQ

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Elektromagnetisk stråling er to hovedgrupper av stråling, det er fra alt utstyr som er tilknyttet strømnettet og fra alt utstyr som kommuniserer trådløst. I den første gruppen er det høyspentlinjer, lavspentlinjer, transformatorer, ladere, tog, T-bane, komfyr og alt av elektriske apparater. Her måler vi elektriske og magnetiske felt hver for seg. I den andre gruppen er det radarer, militære overvåknings- og kommunikasjonssystemer, sendere for radio, TV, nødnett og mobiltelefoni, det er trådløse telefoner, mobiltelefoner, babycalls, trådløst internett, TV-bokser, automatiske strømavlesere (AMS – SmartMetere), vannmålere, iPads og annet utstyr som kommuniserer trådløst. Økningen de siste tiårene har vært kraftig.
Det er de sterke kildene som avgir mest stråling og som påvirker store områder, vi snakker kilometere. Her finner vi høyspentlinjer og sendere for radio, TV, mobiltelefoni, nødnett, radarer og militære installasjoner. Disse er det vanskelig å skjerme seg mot. Det som virker best er lang nok AVSTAND. De mindre kildene som vi stort sett har innendørs, har mye mindre utstrekning, og vi kan selv velge om vi vil ha dem.
I mange tilfeller kan vi si JA. Man kan velge kablet internett i stedet for trådløst internett. Man kan koble til en kablet IP-telefon til mobilnummeret, og på den måten ha en fasttelefon i stedet for en mobiltelefon når men er ”fast”, f eks hjemme eller på kontoret. Man kan ha en løsning med tvillingkort i bil, slik at det kun er utvendig antenne. Da er strålingen utenfor bilen, vi sitter inni. Det er også mange andre smarte tips som kan gi store forbedringer. Hvis man vil la barn ”leke” med mobiltelefonen, så sett den i flymodus!
De som sier at strålingen er ufarlig, henviser alle til ICNIRP. Det er en privat, tysk stiftelse der all har tett (les betalt) tilknytning til industrien. I Norge er det Statens strålevern som er vår fagetat. De henviser til ICNIRP. Alle andre i Norge henviser til Statens strålevern
Det er temmelig uvitenskapelig å si at noe er ufarlig. Man kan si at man ikke kjenner til noen studier som viser at strålingen er farlig, men det betyr ikke at det er ufarlig. Det finnes ca 25.000 fagfellevurderte, vitenskapelig publiserte studier som viser skader fra elektromagnetisk stråling. Det gjelder bakterier, insekter, bier, fugler, dyr, planter, trær – og mennesker. Det burde ikke være så vanskelig å finne noen av disse studiene, man kan starte med å søke på PubMed? Det er mulig at noen av disse har noen svakheter, MEN det er utrolig om det skulle gjelde alle de titusenvis av vitenskapelige studier som finnes? Start gjerne her: https://ehtrust.org/science/research-on-wireless-health-effects/
Nei, det finnes titusenvis av studier som viser at slik stråling er helseskadelig, langt under de grenseverdiene som Statens strålevern referer til som ”trygge”. Den grenseverdien vi har for radiofrekvent stråling (alt det trådløse) beskytter KUN mot oppvarming. Den beskytter ikke mot hodepine, søvnvansker, tretthet, depresjon, lærevansker, uro, hukommelsesplager, hudplager ….. eller autoimmune sykdommer og kreft. IARC, det internasjonale kreftforskningsinstituttet har klassifisert den trådløse teknologien i klasse 2b; mulig kreftfremkallende.
Man bør begrense bruk av mobiltelefon mest mulig. Ikke bruke mobiltelefonen inntil hodet. Det står faktisk i bruksanvisningene også! Med små skrift, langt nede ….. Bruk øreplugger, men helst på høyttaler uten å holde i mobiltelefonen. Send SMS i stedet for å snakke. Barn bør ikke bruke mobiltelefon.Det beste er å ha en fasttelefon. En analog fasttelefon, virker selv om strømmen går. Det er også mulig å ha en IP-fasttelefon koblet til mobilnummeret når man er på jobb eller hjemme, altså når man er ”fast”. Ta kontakt for mer detaljert info.
Jeg ville valgt å tro på de som forteller at de HAR fått helseproblemer av denne strålingen. Eller IARC, det internajonale kreftforskningsinstituttet, som har klassifisert denne strålingen i klasse 2B; mulig kreftfremkallende.
Det er ikke like lett å selge et hus som ligger inntil en høyspentlinje i dag, det har de fleste fått med seg. Kunnskapen om mobilmaster ligger litt etter, men det samme vil skje der. Derfor er det lurt å unngå å kjøpe hus nær mobilmaster. Det beste er å få det målt, mobilmastene er ofte skjult – i flaggstenger, piper eller bak reklameskilt.
Med en måling kan du få svar på om det er høyspent (i lufta eller nedgravd), transformator, mobil-, DAB+ eller nødnettsender ”for nær” boligen. Evt hvor mye elektromagnetisk stråling du er villig til å akseptere. Syke og familier med barn er de som er mest utsatt, og som bør ha de strengeste kravene.
Ja det er en veldig god parallell. Røyking er en annen. Helseministeren satt og røyket på TV, og reklamen kunne fortelle at legene røyket Teddy sigaretter. Nå vet ”alle” at røyking ikke er spesielt sunt.
Du kan sjekke på www.finnsenderen.no før du drar på visning, da har du en liten peiling på hva som kan være i nærheten. Men på finnsenderen ser du ikke transformatorer og nødnettet. Hvis det er en leilighet i 1. etasje med parkering i kjelleren kan du se om det er store strømkabler i taket i garasjen, dvs i gulvet i leiligheten. Det er også lurt å se etter transformatorer, det kan være i egen boks utenfor eller i et rom med dør der det er merket ”høyspent”. Nødnettet er 3 hvite stenger på et flatt tak eller i en mobilmast.
Du må bestille minimum 5 timer før visning. Hvis du klarer bestille på tidspunktet du ønsker i kalenderen, så er det ledig. Vi følger med og rykker ut på visning (det kan være en ekstra sikkerhet at du ringer også for å bekrefte). Foreløpig bare i Oslo, Asker og Bærum. Du får en kort rapport om kvelden, og vet dermed det du trenger før budrunde som gjerne starter før kl 12 neste dag.
Kanskje smart å høre på WHO/IARC, det internasjonale kreftforskningsinstituttet? De har klassifisert stråling fra både strømnett og trådløse innretninger i klasse 2b; mulig kreftfremkallende, http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf . En av seniorforskerne i IARC mener nå at det er nok dokumentasjon for å flytte stråling fra de trådløse innretningene inn i kategori 1; kreftfremkallende.
Per i dag stoler WHO på ICNIRP, som er en privat, tysk stiftelse, der alle har tett kontakt med industrien. Våre og mange andre lands myndigheter henviser til WHO, og dermed til ICNIRP. Grenseverdiene som ICNIRP anbefaler er fra 1998, og de beskytter oss mot oppvarming ila 6 minutter. Altså en akutt grenseverdi. Grenseverdiene beskytter IKKE mot hodepine, søvnvansker eller andre biolgiske reaksjoner, og de beskytter IKKE mot langtidseksponering, som vi får fra kilder som er på 24/7. De sier videre, at de enkelte lands myndigheter må sette grenser ut fra et føre-var hensyn. Norge har ikke gjort det. Vi bruker grenseverdien for akutt oppvarming også for langtidseksponering.
Det er forståelig om man ikke har kjent noen reaksjoner fra slik stråling selv. Eller forstått at helseproblemer man har skyldes slik stråling. Men for de som er eloverfølsomme, dreier det seg ikke om tro….. Det er mange grader av eloverfølsomhet. Mange er plaget av f eks hodepine (faktisk mange elever i skolen!), mens noen er så følsomme at de ikke tåler å være i byen. Vi har jo ikke så vanskelig for å tro at noen reagerer på katter eller nøtter? Noe de aller fleste andre ikke gjør?
De ”smarte” strømmålerne stråler MYE mer enn selv Statens strålevern har vært klar over. De sender data 1 gang per time f eks, MEN de er også del i et mesh-nettverk – der de holder kontakt med alle andre ”smart”-metere i nærheten, og sier ”her er jeg”, 70-90 ganger i minuttet! Det vil si, at det er tilnærmet konstant stråling døgnet rundt. Det er ikke ufarlig, det er en stor helsebelastning. Man kan takke nei. Ingen har rett til å montere noe i ditt hus som du ikke vil ha. Det er bare å nekte dem adgang. Da er det verre for de som bor i leiligheter, her slipper strømselskapene inn, og bytter friskt alle de analoge målerne til ”smarte”-målere. NVE sier også, at de som mener det er en sterk ulempe, kan slippe. Da mener de helst en helse-ulempe. Hvis man har attest fra lege eller psykolog, at man reagerer på stråling, eller er engstelig for denne strålingen, så kan man få fritak. Hvis legen vegrer seg for å skrive dette, så be legen skrive at ”pasienten sier …… ”. Det er greit, så lenge det er en lege som har skrevet det. Så er det saksbehandlerne hos f eks Hafslund som skal avgjøre. Det er jo en farse?
Det er mange kilder til elektromagnetisk stråling på kjøkkenet. Mikrobølgeovnen bør man kvitte seg med, eventuelt ikke oppholde seg i nærheten når den er i bruk. Produsentene mener ovnene er tette og at ikke mikrobølgestrålingen slipper ut. Da kan du prøve denne enkle testen, legg en mobiltelefon i ovnen, lukk døren og ring til telefonen. Dersom du får kontakt …. så er det fordi strålingen slipper inn, og da er det vel slik at strålingen slipper ut også?Induksjonsovnen har meget sterke magnetfelt, det er jo dette som gir oppvarmingen der. Faktisk er det så høye magnetfelt at ”helsegrensen” vi hadde måtte heves, fordi ovnene hadde sterkere magnetfelt enn det som var godkjent! Da doblet de ”helsegrensen” for slike magnetfelt. Det var altså ingen studier som viste at det var blitt tryggere med slik stråling, men et produkt som strålte mer enn det som var lovlig. Nå er det også blitt krav om komfyrvakt. Det er en sensor som konstant sjekker om det er brann på komfyren. De som har sin plass i nærheten av denne blir utsatt for høye radiofrekvente stråleverdier.
Det er uten tvil en sterk helsebelastning. Det er et spørsmål om hvor mye man tåler, og hvor lenge. Siden dette er kilder som stråler 24/7, og som det er vanskelig å gjøre noe med, er flytting som regel det beste alternativet. Det er mulig å skjerme de radiofrekvente strålene fra mobilmaster, DAB+ og nødnett, det finnes maling, film til vinduer og gardinstoff som skjermer. Det er mulig hvis det ikke er altfor høye verdier. Magnetfeltene fra høyspent og transformatorer trenger gjennom alt, og man kan ikke skjerme seg mot det. Det eneste som virker er avstand. Altså flytting.
Det påvirker alles helse. Mest alvorlig er det for barna, de er mest sårbare. Det er sørgelig at man ikke gjør det man kan for å redusere strålingen. Men siden Statens strålevern sier det er helt trygt, trenger man ikke anstrenge seg for å gjøre noe. Trådløse nettverk i klasserom og barnehager f eks. Ingen tvil om at det burde vært kablet nett i stedet. Med kabler er det ingen stråling. Hjemme kan man gjøre mye med hva man velger selv. Mest mulig med kabler, og mest mulig i bruk KUN når man trenger det. Vi er vant til å skru av lyset, hvorfor ikke skru av alt trådløst når man ikke bruker det? Det er store forskjeller på hvor mye stråling det er på forskjellige steder, og MYE man kan gjøre selv for å redusere strålingen.
Det finnes to typer babymonitor. En som stråler kontinuerlig og en som stråler kun når det er lyd. Det er noe man bør være klar over. Mange tror de gjør sitt aller beste med å ha en babymonitor ved barnesengen, påslått hele tiden. Noen legger også en slik monitor i barnevognen når den står ute eller de går på kafe. Ikke gjør det! Bruk bare babymonitor dersom det er helt nødvendig, og velg selvfølgelig den som kun stråler når det er lyd.
Ja, det stemmer. Det er mange replikerte studier som viser 30% redusert sædkvalitet om man går med mobiltelefonen i lomma. Ha mobiltelefonen i ytterlommen, eller i vesken – og legg den fra deg når du er ”fast”, hjemme eller på kontoret. Bruk den minst mulig.
Det du har innendørs kan du velge selv. Det finnes gode løsninger på det meste, løsninger uten stråling. F eks kablet internett i stedet for trådløst internett. Fasttelefon, analog eller IP, i stedet for trådløs telefon eller mobiltelefon. Vær obs på TV-boksene! Unngå smartmeter. Ikke velg alarm som sender kontinuerlig til sentral (f eks Verisure). Tenk over hvor du har ladere til elektroniske dingser. Unngå sparepærer. Det som påvirker verdien på huset, er alle kildene som er utenfor, som du ikke klarer gjøre noe med. Det er høyspentlinjer, transformatorer, mobilmaster, radio- og TV-master, nødnettmaster og radarer. Når kunnskapen og forskningen blir kjent, vil det gi redusert verdi på boligen. Hvem kjøper gjerne et hus nær høyspent i dag.
Et godt råd er: ”følg pengene”. De uavhengige ekspertene advarer. Se f eks her: www.emfscientist.org
Det er myndighetene i de enkelte land. I Norge har man valgt å ikke gjøre noe.
Når høyspenten er gravet ned skjermes de elektriske feltene litt, og magnetfeltene er litt svakere, da det er kabler som ligger nærmere hverandre og som derfor ”nuller” hverandre litt ut. MEN – disse kablene er oftest enda nærmere, og derfor gir det høyere magnetfelt enn om de henger opp i lufta. Det er derfor en falsk trygghet når noen tror det er bedre at de er gravet ned.
Det er mye man kan gjøre selv for å redusere strålingen i hverdagen. Velg alt kablet i hjemmet og på kontoret (hvis du kan påvirke det). Skru av alt trådløst utstyr du ikke trenger, spesielt viktig om natten. Velg enkel vekkerklokke med batteri i stedet for mobiltelefon på nattbordet eller klokkeradio. Bruk mobiltelefon på høyttaler eller med ørepropper, ikke rett inntil hodet. Ikke bruk mobiltelefon i bil, sett den på flymodus i bilen. Unngå sparepærer.
Ja, helt klart. Det er er et stort initiativ på gang for å stoppe utbygging av 5G før man vet noe om helsebelastningen det vil gi for alt liv.
Det er mange vinklinger her. Det er klart at noe teknologi er nyttig og kjekt å ha. Men det er også noen sider som ikke er like bra. Stråling er ett av mange bekymringsområder. Det bør være en åpen debatt, og vi bør få riktig informasjon så vi kan ta egne, kloke valg.
Ja, og det anbefales. Det er ofte enkle tiltak som kan redusere strålingen vesentlig.
Det er ikke å anbefale. Da utsetter du deg for mer stråling enn nødvendig. Det anbefales spesielt å skru av mobiltelefonen om natten. Vekkerklokken fungerer selv om man har satt mobiltelefonen på flymodus. Man kan også velge å deaktivere noen av senderne, WiFi, 4G og 3G f eks? Da har man en telefon man kan bruke som telefon, og være tilgjengelig for andre. Hvor mange app´er trenger man å oppdatere hele tiden? Trenger man å se på mobiltelefonen hvilket vær det er? Trenger man å få inn hver enkelt mail med en gang, eller kan man velge å hente mail når man har tid til å lese dem? At du har kalender og annen informasjon der, spiller ingen rolle strålingsmessig. Det er ikke noe som oppdateres hele tiden. GPS-funksjon er bare en mottaker, det sendes ikke.
Det kommer helt an på. Hvis du bruker bluetooth i bilen f eks, så har du stråling til mobiltelefonen og bluetooth mellom bil og mobiltelefon. Da får du ekstra stråling. Men det er en fordel at du ikke holder mobiltelefonen inntil hodet. Noen går med bluetooth på hodet hele tiden (håndtverkere f eks), dét er ikke å anbefale! Mange syntes det så litt kult ut i starten, men de fleste forstår at det gir hodepine! Og deretter alvorligere plager. Bluetooth i seg selv er svakere enn mobilstrålingen, men det er sjelden man har KUN bluetooth, det er som regel i tillegg til mobilstrålingen.
Det er tragisk, rett og slett. Hvis man hadde tatt hensyn til den vitenskapelige forskningen som allerede finnes, så ville man valgt kablet internett i skoler og barnehager. Kablet nett gir ingen radiofrekvent stråling. Med en trådløs ruter, og ca 30 iPads i et klasserom, er det meget sterk stråling. Vi vet også, at barna er mer sårbare enn de voksne. Dette er en ”billigløsning”! Noen klasser har også ca 30 mobiltelefoner, men flere og flere skoler forstår nå at det er også andre hensyn som gjør at man ikke vil ha mobiltelefoner i timene.
Alle mobiltelefoner skal være merket med SAR-verdi. Lavere SAR er lavere maks-verdi på strålingen. Men det er også et poeng å være bevisst på hvor man bruker mobiltelefonen. Der det er dårlig dekning vil mobiltelefonen stråle mest. Noen prøver derfor å si at det er lurt å ha god dekning, dvs høy stråling, der man bor eller jobber, fordi da stråler mobiltelefonen minst. Det er riktig, den tiden man bruker mobiltelefonen, men resten av døgnet er det IKKE riktig!
Det kommer litt an på hvor man har mobiltelefonen. Har man den i lomma, rett ved testiklene, eller i BH-en? Da gir det riktignok mindre stråling på hodet, men ….. Det beste er å snakke i høyttaler, eller headsett med luft de siste 10 cm, og med mobiltelefonen et stykke fra kroppen.
Det er mye man kan gjøre for å beskytte familien mot høy elektromagnetisk stråling. Det viktigste er å vite at man ikke bor for nær de sterke eksterne kildene; høyspent, transformatorer, mobil-, radio-, TV- eller nødnettmaster. Deretter er det å være bevisst hva man har inne – og hvordan man gjør seg avhengig av å være tilgjengelig på mobil hele tiden.